Osaamisen johtaminen

Osaamisen johtaminen


Osaamisen johtaminen on tärkeää, jotta osataan johtaa osaamista oikein ja hyvin. On tiedostettava
mitä johtaminen sisällään pitää. On tärkeää ymmärtää organisaation tehtävä, organisaation sisäinen ja välinen osaaminen täytyy pystyä jakamaan. Lisäksi sitä on pystyttävä systemaattisesti hallitsemaan alueellisesti organisaatioiden sisällä ja organisaatioiden välillä. Siinä on kaiken ydin.

Yhteenveto ossaamisen johtamisesta simoksi:

Ossaaminen on kaiken toiminnan ja hyvinvoinnin perusta. Hyvälä ossaamisen johtamisela saahaan parhaat voimat koko puulaakin käyttöön. Ossaamisen johtaja kartottaa ossaamisen nykytilan, näkkee tulevaisuuen tarpeet, paikkaa puutteita sekä jakkaa parhaat voimat oikeissiin kohteissiin ja antaa itte kullekki mahollisuuen käyttää ossaamistaan. Opetus ja koulutus on täsä perustana. Siksi niitten häätyy kuulua sammaan pakettiin ja olla hyvin puikoisa johtajala.


Lisää pohdintaa sivun alalaidan kommenttikentässä.


 
Osaaminen on ammattitaitoa, jossa yhdistyvät tieto ja kokemus. 

Osaajan tunnistaa hänen kyvystään ratkoa ongelmia, toimia oma-aloitteisesti, oivaltavasti ja pro-aktiivisesti. Osaaminen on organisaation tärkein resurssi.

Osaamisen johtamista verrataan usein kapellimestariin, joka johtaa sinfoniaorkesteria. Hänellä on edessään joukko osaajia, jotka hallitsevat oman instrumentin. Yhdistävänä tekijänä on halu tuottaa ainutlaatuinen musiikkielämys yleisölle. Kapellimestarin tehtävänä on luoda soundi, joka motivoi ja innostaa soittajia ja tuottaa mielihyvää kuulijoille.

Osaamisen johtaja luo tilan, jossa osaajilla on mahdollisuus toteuttaa osaamistaan, ratkoa ongelmia luovasti ja tehdä yhteistyötä toisten osaajien kanssa. Avainsana on yhteistyö. Yksittäinen osaaja jää orvoksi ilman toisten tukea ja jakamista. Osaamisen johtajan on poistettava esteet yhteistyöltä, vapautettava osaajat toissijaisista töistä ja suunnattava resurssit haluttuun päämäärään.

Osaamista ei voi johtaa, jos johtaja ei tunne alaistensa kompetensseja ja motivaatiota. Tähän ongelmaan ratkaisuna on tieto, jota osaamisen johtaja saa vuorovaikutuksessa, jota hän käy alaistensa ja asiakkaiden kanssa. Avoimet vuorovaikutuspinnat ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta osaaminen tarkentuu ja suuntautuu oikeisiin kohteisiin.

Kuntaorganisaatioissa on paljon osaamista, mutta osaamisen johtamisessa on puutteita. Orkesterilla ei ole yhteistä soundia, koska osa instrumenteista soi liian kovaa ja toisten ääni hukkuu yleiseen kiireeseen ja meluun. Siiloutuneissa rakenteissa osaamiset eivät ylitä organisaatioiden rajoja, vaan kasvavat omia teitään siilojen sisällä. Tämä aiheuttaa epätasapainoa ja resurssien hukkaa.

Osaamisresurssien optimoinen edellyttää uutta asennoitumista ja irtaumista jäykistä rakenteista. Osaaminen voidaan vapauttaa ajan ja paikan rajoitteista ja suunnata se ongelmien ratkaisemiseen ja ennaltaehkäisyyn. Tähän tarvitaan rohkeutta astua ulos omasta siilosta ja ylittää kunta- ja hallintorajat. Näin kasvatetaan osaamista ja tuotetaan yhteisiä onnistumisen kokemuksia.
Suomen sata uutta mahdollisuutta - Opetuksen ja opastuksen yksilöllistyminen > pdf


Meillä on kaikki se osaaminen, mikä tarvitaan hyvinvoivan tulevaisuuden rakentamiseen. 

Se on vain saatava virtaamaan yli rajojen.

6 kommenttia:

 1. Pohdintoja osaamisen johtamisesta:
  Osa 1.
  Mitä osaamisen johtaminen on?
  • organiaation tehtävän täytyy olla selvä
  • organisaation sisäinen osaaminen täytyy olla selvä
  • organisaatioiden välisen ja sisäisen osaamisen jakaminen
  • osaamisen systemaattinen hallinta
  • heikkojen(kin) signaalien havaitseminen osaamisen kehittämisessä
  • tulevaisuuden tarpeiden ennakoiminen
  • osa strategista johtamista
  Osa 2.
  • Millaista osaamista tarvitaan missäkin?
  • Osaamisen kartoittaminen = mitä osataan.
  • Osaamisen haltuunotto ja jakaminen.
  • Puutteiden paikkaaminen.
  • Alueellisesti yhteinen ”soundi”.
  • Osaamista pitää antaa käyttää.

  VastaaPoista
 2. Kunnia pohdinnoista kuuluu aktiiviselle ryhmälle. Toimin sihteerinä.

  VastaaPoista
 3. Yhteenveto ossaamisen johtamisesta simoksi:
  Ossaaminen on kaiken toiminnan ja hyvinvoinnin perusta. Hyvälä ossaamisen johtamisela saahaan parhaat voimat koko puulaakin käyttöön. Ossaamisen johtaja kartottaa ossaamisen nykytilan, näkkee tulevaisuuen tarpeet, paikkaa puutteita sekä jakkaa parhaat voimat oikeissiin kohteissiin ja antaa itte kullekki mahollisuuen käyttää ossaamistaan. Opetus ja koulutus on täsä perustana. Siksi niitten häätyy kuulua sammaan pakettiin ja olla hyvin puikoisa johtajala.

  VastaaPoista
 4. Osaamisen johtaminen on organisaation menestymisen edellytys globaalissa informaatioyhteiskunnassa. Osaamisen johtaminen on yksi johtamisen osa-alueista. Se on ainut resurssi, jota kilpailijat eivät voi suoraan kopioida. OKM:n linjaukset edellyttävät opetuksen uudistamista mm. digitalisointia ja mobilisointia. Meri-Lappi uusien osaamisympäristöjen edelläkävijäksi.

  VastaaPoista
 5. Kyse on kompetensseista. Kun resursseja ei tule lisää, tuottavuutta on haettava kompetensseista. Se on johtamisen haaste ja suuresti alihyödynnetty alue

  VastaaPoista
 6. Nopsasti vaan liikkelle ,alueen toimijoiden osaamis ja tulevaisuuden tarpeiden kartoitukset käyntiin,tuumasta toimeen

  VastaaPoista