Systeemiälykkyys

Systeemiälykkyys

Olemme omissa siiloissamme työskennelleet pitkät ajat. Ongelman vastaan tullessa emme pysty itse sitä ratkaisemaan. Verkostojen avulla saamme nopeastikin ongelmia ratkaistua. Yhdessä olemme paljon enemmän.

Raimo Hämäläisen ja Esa Saarisen määritelmän mukaan systeemiäly on ” älykästä toimintaa, joka haluaa hahmottaa vuorovaikutuksellisia takaisinkytkentöjä sisältäviä kokonaisuuksia tarkoituksenmukaisesti ja luovasti. Systeemiälykäs henkilö osaa toimia järkevästi monimutkaisissa systeemirakenteissa.”

Määritelmän taustalla on ymmärrys yksilöstä ja yhteiskunnasta systeeminä eli järjestelmänä, jossa on suuri määrä toisiinsa verkottuneita osia. Muutos yhdessä osassa aiheuttaa muutoksen koko systeemissä ja päinvastoin systeeminen muutos lähettää muutossignaalin verkoston jokaiseen osaan.

Perinteinen ajattelun mukaan yksilöt ja organisaatiot ovat erillisiä ja ne täyttävät itsenäisesti omaa tehtäväänsä. Tavoitteiden saavuttaminen tai niissä epäonnistuminen tuottavat mielihyvää ja pettymistä yksilölle tai organisaatiolle.

Perinteinen ajattelu, joka on modernin teollisen yhteiskunnan tuote korostaa yksilöllisyyttä ja erillisyyttä. Sen on tuottanut siiloutuneita organisaatioita, joissa toimivat henkilöt sulkeutuvat hallinnollisten ja toiminnallisten rajojen sisään. Työtä tehdään kyllä tehokkaasti, mutta ilman avointa kosketuspintaa rinnakkaisiin organisaatioihin tai koko järjestelmään.

Systeemiälykkyys kumoaa perinteisen ajattelun. Siiloutuneiden organisaatioiden ja itsenäisesti tehdyn työn sijasta korostuvat vuorovaikutus, yhdessä tekeminen sekä tiedon ja kokemuksen jakaminen. Systeemiälykkyys rikkoo hallinnollisia sekä aikaan ja paikkaan sitoutuneita rajoja.

Oskar Niitamo antaa erinomaisen kuvauksen systeemiälystä: ”Ollaksemme ihmiskuntana luovia ja todella “joukkoälykkäitä”, meidän on järjestettävä pysyviä cocktailjuhlia jaettujen ongelmien ympärille. Tällöin samoista asioista kiinnostuneet pääsevät sukkuloimaan vapaasti erilaisissa kasvottaisten ja virtuaalisten kohtaamisten tilanteissa ja jakamaan näkökulmia keskenään. Sen lisäksi että rakennamme uusi luovia ekosysteemejä, piilaaksoja ja ajatushautomoita, meidän on mietittävä miten voisimme muuttaa myös olemassa olevia organisaatioita ja puitteista (kouluja, yrityksiä ja muita yhteisöjä ja kaupunkeja) luovemmiksi? Sillä vain vapaan inhimillisen vuorovaikutuksen tuloksena syntyy ideoita, luovia rönsyjä ja uusia yhteyksiä, joista kenties joskus kehkeytyykin jotain aivan uutta ja ennakoimatonta.

Miten voimme rakentaa tukipalveluista Pienen Älykkään Maailman? Systeemiälykkäästi toimivan rajoista ja rakenteista riippumattoman verkoston? Verkoston, joka nähdään kiinnostavana yhteistyökumppanina, joka kasvaa ja kehittyy nopeasti muuttuvassa maailmassa?

http://www.tamora.fi/images/Meri-Lappi/systeemilyks%20pieni%20maailma%20timo%20ali-vehmas.pdf 
Systeemiälykäs Pieni Maailma - Timo Ali-Vehmas > pdf 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti