Radikaalit ratkaisut

Radikaalit ratkaisutSuomalainen ei ole parhaimmillaan kuin kriisissä. Silloin keksitään ratkaisuja. Ihmisiä on
kahdenlaisia. Niitä jotka keksii ja niitä jotka tulee perässä ja arvostelevat. Meidän kannattaisi kuulua ensimmäiseen ryhmään. Silloin pystymme vaikuttaa omaan tulevaisuuteen, olla luomassa sitä. Meillä on poliittinen taso, työntekijätaso ja välitaso joka toteuttaa. Lähdetään lopputuloksesta liikkeelle. Mitä haluamme? Sen jälkeen yritetään etsiä toimenpiteitä, joilla tähän lopputulokseen päästäisiin.

Lisää pohdintaa sivun alalaidan kommenttikentässä
Suomen julkisen talouden tuottavuus on laskenut koko 2000-luvun. Julkinen talous on kasvanut Euroopan kolmanneksi suurimmaksi, Tanskan ja Ranskan jälkeen. Se on nyt 54% bruttokansantuotteesta. Kunnissa ei ole pystytty ottamana käyttöön ketterästi uuden teknologian ratkaisuja edes samalla tavalla kuin valtionhallinnossa. Saattaa olla, että organisaatioiden kyky omaksua nopeasti uusia teknologioita niiden tulevaisuuden kannalta tärkeissä arvoketjuissa ja muutosalueilla, rakentaa menestyjäseudut. Jos näin on, tukipalveluiden rooli tuon ketteryyden luojana on olennaista.

On hyvin tärkeää, että emme tyydy automatisoimaan nykyistä työtämme ja nykyisiä prosessejamme. Olennaista on, että pystymme rakentamaan prosessit uudelleen fyysisen ja virtuaalisen palvelun yhdistelmiksi. Niin, että asiakas ei olekaan palveluiden kohde, vaan osallinen palvelukokemuksen tuottamiseen. Uusi teknologia mahdollistaa asiakkaan osallisuuden ja monipaikkaisuuden. Se mahdollistaa palveluiden tuottamisen tehokkaasti hyvinvointihyötyä tuottaen myös reuna-alueille. Se mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman työn tekemisen – mitä mahdollisuuksia se antaakaan alueen yrityksille. Niinhän se muutenkin pankkisektorilla kävi: asiakas tuottaa palveluista valtaosan verkossa – ei virkailijan työ siirtynyt tekniikalle vaan uudella tavalla osalliseksi asiakkaalle. Jos asiakas on pankkipalveluissa valmis olemaan osallisena, on varmuudella mahdollista myös kunnan palveluissa. Esimerkiksi jos kotihoidon tehtävänä on kotona asumisen mahdollistaminen, on se yksin asiakkaan harteilla 23 tuntia vuorokaudessa – ja sen viimesenkin tunnin kannattaa asiakkaan olla kovasti osallinen. Meidän on uskallettava ajatella uusiksi. Kokeilla ketterästi ja tehdä uusia avauksia. Siitähän se voi lähteä.

Tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa ”Radikaalit teknologiset innovaatiot – Suomen sata uutta mahdollisuutta.” Siellä esitellään 20 arvoketjua ja muutosaluetta, joilla länsimaisen hyvinvoivan tulevaisuuden uskotaan syntyvän. kaksikymmentä Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeintä arvonluontiverkostoa. Arvonluontiverkolla kuvataan maailmanlaajuisiin tarpeisiin perustuvaa yhteiskunnallista ja teknologista muutoksen aluetta. Vuoteen 2030 mennessäihmiset ja organisaatiot tyydyttävät valtaosan tarpeistaan näiden kahdenkymmenen arvonluontiverkon kautta. Se, mikä arvonluontiverkko kasvaa suurimmaksi, ei Suomen kannalta ole olennaista, koska kunkin arvonluontiverkon koko on riittävä siihen, että pienikin markkinaosuus olisi Suomelle merkittävä. Meri-Lapin menestykselle riittää murunen. Kannattaa katsoa kauas ja tehdä rohkeita.

1 kommentti:

 1. Radikaalit ratkaisut:

  - verkossa toimiva ratkaisu, ei tarvita seudullista organisaatiota
  - määritetään maali – kuka määrittää?
  - asiakaslähtöisyys
  - yli kuntarajojen palvelujen saanti – ict tuottaa tiedon
  - tarvittavat palvelut järjestetään siten, että ne ovat toim. ja taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti tehokkaita
  - kun toiminta on määritetty, lasketaan suoritteiden määrä, siitä seuraava re-surssitarve ict:ssä, taloushallinnossa,henkilöhallinnossa
  - asiakkaiden ohjailu tiedolla, laadulla ja kustannuksilla bonusjärjestelmän mu-kaiseen palvelujen käyttöön
  - palveluitten jalkauttaminen asiakasvirtojen luo
  - hintatietoisuuden tuominen käyttäjälle erilaisilla herätteillä- jos asiakas valit-see palvelun yli oman tarpeen, siitä seuraa lisämaksu
  - yksi alueellinen, paikallinen tietohallinto, jonka kautta kanavoidaan resurssit hajautetusti
  - työhyvinvoinnin ja henkilöstön mitoituksen ristiriidan ratkaiseminen
  - päätöksenteko tulosvastuulliseksi
  - päätöksestä valittajille taloudellinen vastuu ja korvausvelvollisuus

  VastaaPoista