Valtiovarainministeriön ICT-muutostuki

Mitä mieltä Sinä olet?

Kirjoita tämän sivun alareunassa olevaan kommenttikenttään näkemyksesi aiheesta. Muista, että selvitystyön alla on ICT:n, lisäksi taloushallinto ja henkilöstöhallinto. Kaikki kokonaisuutena. Vaihtoehtoina järjestäminen yhdessä tai ulkoistettuna.

 

Keskustelu valtiovarainministeriön Ossi Korhosen kanssa

Valtiovarainministeriön ICT-tuki tarjoaa kunnille avun liitostilanteessa ICT-toimintojen organisointiin. Tavoitteena on saada ICT-vastaamaan sitä tilannetta, että se vastaa uutta kuntarakennetta. Ideana on se, että kun kunnat tekevät kuntaliitossopimuksen, ICT-muutostuki auttaa tekemään sen mukaisen muutoksen.
Pohdimme valtiovarainministeriön Ossi Korhosen kanssa miten ICT-muutostukihanke ja
toimii Meri-Lapissa yhteisesti.
Taloudelliset hyödyt tulevat siitä, että kunnat ja kuntayhtymät saavat valmiudet siirtyä niihin välttämättömiin digitaalisiin palveluihin joita kansalaiset tarvitsevat. Tulevaisuuden ICT on enemmän kiinni yhteisestä osaamispääomasta kuin laitepääomasta. Keskeistä osaamispääomassa on organisaatioiden kyky hyödyntää ICT:tä omassa palvelutuotannossa.  Tämä osaamispääoma on 5500 ihmisen osaamispääomaa.

Johtamiskysymys nousee keskeiseksi ja myös tietohallintomalli. Onko toiminnan sektorit miten itsenäisiä ja miten ICT saadaan hyödynnettyä eri toimialoilla? Miten ICT-yksikkö on mukana kehittämisessä ja käyttöönotto-osaamisen kasvattamisessa vai kutistuuko se pelkäksi konesaliksi? Mikä on ohjausmalli, jolla esimerkiksi tekninen toimi pystyy näkemään ICT:n mahdollisuudet?

ICT on muuttunut yleisteknologiaksi, sitä voi verrata sähköön, sen hyödyntäminen vaatii kaikilla kunnan toimialoilla suhteellisen samankaltaisen kyvykkyyden. Se ei siis sektoroidu kuten aiemmin. Tätä kyvykkyttä on strategisesti johdettava kunnan ylimmän johdon tasolla. Päätöksenteon laatu paranee, kun tähän liitetään tieto palvelutuotannon taloudellisuudesta.

Jos vertausta sähköön jatketaan... eihän me hirveän kiinnostuneita olla noista sähkötöpseleistäkään.


Kuva: ICT-muutostukihankkeen lähtökohtana on kuntarakenteen muutos.

4 kommenttia:

 1. ICT muutostuki:
  - tuo raamituksen muutokseen, kokonaisarkkitehtuuri
  - muutoksessa on edettävä toiminta edellä (toiminta, tieto, järjestelmä, tekniikka)
  - nykytila, tavoite, menetelmät tavoitteeseen pääsemiseksi

  Lähtökohtana arkkitehtuurilähtöiselle organisaation toiminnan kehittämiselle on, että organisaation rakenteet, kuten prosessit, tiedot ja järjestelmät on kartoitettava ja niiden vuorovaikutussuhteet ymmärrettävä, ennen kuin niitä voidaan käsitellä kokonaisuutena (JHS 179). Tämän työn tekeminen helpottaa myöhempien yhdistymisten toteuttamista.

  VastaaPoista
 2. Tietotekniikka on kaikkialla ja se vaikuttaa kaikkeen. Tekniikka muodostaa perustan, jolle inhimillinen ja sosiaalinen vuorovaikutus rakentuvat.

  VastaaPoista
 3. Minustakin on tärkeää kaikilla on selkeä näkemyst tämän hetken tilanteesta ja sen jälkeen avoimin mielin suunnata katse tulevaisuuteen ,miten kaikki yhdessä toimien omaan erityisosaamista hyödyntäen voisi parhaiten hyödyntää seutukuntaamme, Toiminnan tavoitteet ja työtavat muotoutuvat pitkälti alueen tarpeista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Huomioitavaa on,että kaikilla kuntien asukkailla tai esim työntekijöillä etenkin iäkäimmillä)ei ole riittävästi tietoteknistä osaamista niin ohjelmistojen kuin välineiden käyttöön.Kaikilla sektoreilla tarvitaan monipuolista teknistä osaamista,johon liittyy myös tehokas ja inhimillinen käytännön ohjaus/tuki,

  VastaaPoista
 4. Tietotekniikkan yhteensopivuus on alueen yhdistymisen perusta.

  VastaaPoista