Resurssiviisaus

Resurssiviisauden keskittymä - tuloksia tekemässä

Resurssiviisauden ytimessä - vasemmalta Erkki Keinänen, Meiju Arvila, Esko Tavia, Virpi Lilja, Tiina Pelimanni ja Raimo Ronkainen
Aluksi määritellään se, mitä uuden organisaation on saatava aikaan. Ainakin resurssiviisauden mahdollistaminen kaikissa kunnissa, teknologian nopean käyttööntoton taito ja asiakashyödyn näkökulma.

Sen jälkeen rakennetaan tavoiteprosessit ja organisaation tavoitetila - niin, että sekin on resurssiviisas. Pystymme yhdessä rakentamaan organisaation, jossa kaikille on uusia mahdollisuuksia, organisaatio tulee pienemään. Se tehdään määrätietoiseti luonnollisen poistuman kautta. Ihmisten tehtävät muuttuvat ja työn tekemisen tapa muuttuu.

Organisaatio toimii ajasta ja paikasta riippumatta. Toiminta perustuu luottamukseen ja sen määrittelyyn, mitä ihmsiten pitää saada aikaan. Työtä tehdään siten, silloin ja siellä , missä asiakas hyötyy siitä eniten. Palveluja tarjotaan verkossa. Monipaikkainen johtaminen on tosiasia. Kaikki ovat pilvessä.

Resurssiviisaus


Tarvitsemme asiakkaidemme palvelemiseen erilaisia resursseja - rahallisia, pääkopan sisäisiä ja
työntekijäresursseja. Tällaisina tiukkoina aikoina meidän pitäisi pystyä hyödyntämään resursseja viisaammin. Resurssien hyödyntäminen yhdessä ja mahdollisimman tehokkaasti tuottaa parhaan mahdollisen lopputuloksen asiakkaalle 

Yleistä puhetta resurssiviisaudesta


Kunnassa resurssiviisaus on olemassa olevien resurssien ja osaamisen suuntaamista hyvinvoivan tulevaisuuden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Resurssiviisaus synnyttää tuottavuuden ja vaikuttavuuden positiivisen kierteen, jossa osaaminen on käytössä optimaalisesti. Osaaminen on kummallinen resurssi – se kasvaa käytettäessä ja yhdessä käytettäessä se kasvaa moninkertaisesti. Käyttämättömänä se hiipuu… ja aiheuttaa riittämättömyyttä ja tuskaa. Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Resurssiviisaus linkittyy osaamisen johtamiseen hyvin hienolla tavalla: siinä otetaan käyttöön kaikki se osaaminen ja innovatiivisuus mitä tukipalveluiden organisaatiossa on, laitetaan se virtaamaan ja kasvamaan yhdessä käytettynä sekä vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja muuttuvan maailman kanssa. Resurssiviisaus on resurssitehokkuutta kokonaisvaltaisempi määritelmä, resurssien kulutusta katsotaan absoluuttisesti yhteiskunnan tasolla, jotta päästään kokonaisuuden kannalta parhaaseen lopputulokseen. Pelkkä resurssitehokkuuden lisääminen voi johtaa resurssien käytön osaoptimointiin.

Resurssiviisautta voidaan edistää kierrätystalouden, materiaalien elinkaarihallinnan, energiatehokkuuden ja eri yhteisöjen yhteistoiminnan kautta. Resurssiviisaus pitää sisällään ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen näkökulman, jossa inhimillisiä resursseja ja voimavaroja (osaaminen, kokemus, aika) hyödynnetään kestävällä tavalla. Resurssiviisas toimintatapa edistää ihmisten hyvinvointia samalla, kun ympäristölle ja ihmisille haitallisia vaikutuksia vähennetään.

Resurssiviisaus on yhteiskuntavastuuta ja se voidaan määritellä suhteenamme ympäristöön. Millainen on tulevaisuuden organisaation yhteiskuntavastuu? Miten se sanoitetaan? Taloudellisena, sosiaalisena ja ympärisövastuuna?

http://www.tamora.fi/images/Meri-Lappi/aalborgin%20sitoumukset.pdfAalborgin sitoumukset - Kohti kestävää tulevaisuutta > pdf

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti