Tiedonkeruu

Tiedonkeruun toteuttaminen - ohjeet alla olevan taulukon täyttämiseksi

Organisaatiosi taulukko on alla. Klikkaa sitä ja kirjoita sinne tiedot käytetyistä järjestelmistä. Taulukko on jokaisella organisaatiolla sama, koska meidän on koottava se kokonaiskuvaan. Siksi taulukossa on todennäköisesti kohtia, jotka jäävät tyhjiksi. Taulukon soluihin voit kirjoittaa tietoa sen verran kuin haluat. Alla on kuvattu tarkemmin rivien tarkoitusta. Voit hypätä vaikka seuraavan yli tiedonkeruun linkkeihin, jos et halua lukea ohjeita.

Rivit lomakkeella

Alla on kuvattu lomakkeen riveistä esimerkinomaisesti joitakin. Voit kirjoittaa selvittävää tekstiä lomakkeelle, jos olet epävarma.

Terveyspalvelut
Perusterveydenhuolto - potilastietojärjestelmät, turvallisuusjärjestelmät, labra, kuvantaminen, sähköinen asiointi esimerkiksi ajanvarauksessa...
Suun terveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Ympäristöterveydenhuolto
Sosiaalipalvelut
Vanhuspalvelut - asiakastietojärjestelmät, mahdolliset turvallisuusjärjestelmät
Vammaispalvelut - potilastietojärjestelmät, mahdolliset asiointia tukevat ja osallisuutta lisäävät järjestelmät
Kotipalvelut - asiakastietojärjestelmät, mahdolliset mobiiliratkaisut ja ERPit
Aikuissosiaalityö - erityisesti toimeentulotuki, turvallsiuusjärjestelmät
Lastensuojelu - asiakastietojärjetelmät, myös mahdolliset saavutettavuutta lisäävät järjestelmät (esimerkiksi tsätti tms)
Sivistys
Opetus
Varhaiskasvatus
Kirjasto
Kulttuuri
Muut - sivistyksen piiriin kuuluvat mahdolliset muut toimialat (mahdollisesti museot erotettuna, vapaaehtoistyön koordinointi, kansalais- ja työväenopistot jne)
Tekninen toimiala
Kuntatekniikka
Maankäyttö
Rakentaminen
Ympäristö
Muut - kaikki edellisen ulkopuolelle jäävät tekniikan sovellukset
Liikunta ja vapaa-aika
Hallinto
Henkilöstöhallinto
Taloushallinto
Kuntalaispalvelut - mm. lähidemokratiamallit, talous- ja velkaneuvonta, saavutettavuuspalvelut… jne. Jossain mielessä kuntalaisten suora asiointi
Tietohallintoo
Päätöksenteon tuki -poliittisen päätöksenteon johtamisen tietojärjestämiä ja myös mahdollisesti asiakirjojen hallintaa. Ennakoinnin tietojärjestelimät jne.
Asiakirjat ja arkistointi
Muu hallinto - jos mitään jää edellisten ulkopuolelle, ne voi laittaa tähän

Sarakkeet lomakkeella

Sarakkeista "Henkilöitä alueella" on harhaanjohtava otsikko. Se on alun perin tarkoittanut toiminnon kokonaishenkilöstömäärää, mutta koska järjestelmiä käytetään hyvin eri tavoin ja monet käyttävät useita järjestelmiä, ei se nykyisessä toiminnassa ole enää järkevä kysymys. Tämän sarakkeen voi jättää tyhjäksi tai jos tässä toiminnossa on toimialalla henkilöstöhallinnon, taloushallinnon tai ICTn päätoimisia toteuttajia, heidän määränsä voi laittaa tähän (lukumäärä ICT, lukumäärä talous, lukumäärä henkilöstöhallinto). Päätoiminen käyttäjä voi olla myös osa-aikainen. Pahoittelemme sarakkeen epämääräisyyttä.

Muut sarakkeet ovat oikein. Jos johonkin sarakkeeseen ei ole tietoa, sen voi jättää tyhjäksi.

Tiedonkeruun linkit

alla on selvityksen alla olevien organisaatioiden tiedonkeruutaulukko. Tiedonkeruutaulukot on toteutettu yhteisökirjoittamisen alustalla. Se tarkoittaa, että voit ja useat henkilöt voivat täydentää taulukkoa omalta osaltaan. Kun suljet tiedoston, täyttämäsi tiedot tallentuu automaattisesti. Voit siis täydentää puuttuvia itse tietoja myöhemminkin. Tulemme kyselemään, jos joidenkin tietojen kohdalle jää aukkoja.

Länsi-Pohjan Keskussairaala - linkki
Kemin kaupunki - linkki
Keminmaan kunta - linkki
Koulutuskuntayhtymä Lappia - linkki
Simon kunta - linkki
Tervolan kunta - linkki
Tornion kaupunki - linkki


Tiedonkeruu osana kokonaisarkkitehtuurinäkemystä

Olemme pahoillamme selvitysprosessin  tietokartoituslomakkeen ja surveypal-kyselyn tulemisesta vasta hyvin myöhään. On kohtuullista kertoa, miksi näin kävi:

Tausta

Teillä muutoksen kohteena on kokonaisuus, jossa ICT on yksi osa kolmesta. Tärkeä, mutta vain yksi osa. Mielestämme näiden kolmen yhdistäminen on koko kuntakehittämisen kannalta radikaalein tietämäni ratkaisu ja noudattaa sitä linjaa, mitä muutosprosesseissa on yritysmaailmassa tehty. Se ainutlaatuinen ja mielestämme erittäin, erittäin viisas ratkaisu. Johon kukaan ei ole rohjennut mennä. Olemme sparranneet ajatuksia tulevaisuuden työtä tutkivien kanssa ja seutujen menestystä rakentavien kanssa ja he ovat vahvistaneet käsitystämme. Kokonaisuutena käsiteltynä teidän ratkaisunne voi olla koko Suomen seutujen ja kuntatyön tulevaisuuden kannalta erittäin merkittävä.

Selvityössä on toimeksiannon perustellakaksi linjaa selvitettävää vaihtoehtoa

-          kaikkien järjestäminen yhdessä omassa organisaatiossa
-          kaikkien ulkoistaminen

Kolmen sirpaloinnin mahdollisuutta tai vielä pahempaa toimialoittain sirpaloinnin mahdollisuutta (esim. sote) ei toimeksiannossa ole.

Valitsimme skenaariotyöskentelyn, jossa toimintakulttuurit ja ihmisten osaaminen on keskeistä. Valitsimme linjan, jossa halutaan varmistaa, että kuntatyötä on järkevää ja mahdollista tehdä Meri-Lapissa jatkossakin. Tässä työssä ei oikeastaan ole mitään väliä sillä, kuinka monta tablettia tai läppäriä on. Niiden käyttöönotettuna arvo vastaa muutaman minuutin tuntipalkkaa, servereidenkään arvo ei juuri ylitä yhden ihmisen kuukausikustannusta. Siis se arvo, mikä homman toteutuessa on. Kokonaisarkkitehtuurimalli kehittämisen lähtökohtana ei missään tapauksessa ole riittävä. Varsinainen merkityksellinen pääoma on ihmisissä ja heidän kyvyssään saattaa Meri-Lappia kohti hyvinvoivaa tulevaisuutta, kuntarakenteista riippumatta. Toimeksiannossa pitää ottaa huomioon KuntaICT-hanke.

Mutta työ on rahoitettu KuntaICT-ohjelmasta. Olemme keskustelleet hankkeen Ossi Korhosen kanssa ja hän kyllä jakaa näkemykset ja niistä onkin hieman kirjoitettu blogiin.

KuntaICT-hanke on tarkoitettu kuntien iCT:n toiminnan turvaamiseen yhdistymistilanteissa. Tässä toimimeksiannossa ei lähtökohtana ole yhdistyminen. Eikä se olisi viisastakaan. Hankkeen lähtökohdat on rakennettu muutama vuosi sitten ja yleinen käsitys myös kokonaisarkkitehtuureista ja niiden kehittämisestä on muuttunut aika paljon.

Mutta koska haluamme, että saamme aikaan (myös) raportin, jolla saatte varmasti rahoituksen (vaikka se siis oikeasti on vain ICT ja vain kuntaliitos).


Olemme lisänneet lomakkeisiin sellaisia asioita, joita tähän kokonaisuuteen aidosti tarvitsemme. Ne liittyvät yli toimialaorganisaation... kaikille yhteisiä.
.
Nyt pitää vaan pyytää anteeksi ja sanoa kiitos – jo etukäteen kärsivällisyydestä. Olemme hyvin kiitollisia, jos pystytte täyttämään lomakkeen tällä tiukalla aikataululla. Sen avulla saamme varmistettua, että ministeriön suuntaan kaikki menee oikein.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti