TietojohtaminenTietojohtaminen

Käytettävissä tulisi olla oikea ja relevantti tieto johtamiseen, jotta pystytään keskittymään resursseihin ja poistuviin resursseihin ja kehittämään olemassa olevia yli organisaatiorajojen. Siihen meidän tulisi panostaa. 

Tieto vie tulevaisuuteen

Meri-Lapin johtaminen on hyvinvoivan tulevaisuuden johtamista. Hyvinvoiva tulevaisuus on asukkaiden, yritysten ja ympäristön hyvinvointia. Tieto on keskeinen elementti tietointensiivisessä modernissa yhteiskunnassa. Tietojohtaminen liittyy ajankohtaisiin kuntajohtamisen kysymyksiin kuten esimerkiksi mobiiliteknologian ja sosiaalisen median käyttöön tuottavuuden tekijänä.

Henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja ICT:n palvelutehtävä
mahdollistaa hyvinvoivan tulevaisuuden rakentamisen 
Tietojohtaminen yhdistää tekniikan ja talouden osaamisen. Tieto muuttuu tuotannontekijäksi – sen syvällinen ymmärtäminen on välttämätöntä, jotta pystytään vaikuttavan johtamiseen.

Etsimme yhdessä näkökulmia, miten tietoa ja inhimillistä pääomaa voidaan hyödyntää teknologisen murroksen, alueiden välisen kilpailun ja yhteiskunnan rakennemuutosten synnyttämässä murroksessa. Tämä tietojohtamisen on henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja ICT:n keskeinen tehtävä. Kuntasektorilla tietojohtaminen ottaa ensiaskeleitaan – Meri-Lappi edelläkävijänä.

Tietojohtamisessa tukipalveluiden roolit muuttuvat:


 • Henkilöstöhallinnossa painotutaan hallinnon sijasta kyvykkyyksien kehittämiseen. Miten lisätään henkilöstön kyvykkyyttä ottaa ketterästi käyttöön teknisiä ja viestinnällisiä innovaatiota? Miten lisätään vuorovaikutuksen kenttiä ja ihmisten kyvykkyyttä hyvään vuorovaikutukseen kaikissa kanavissa, yli organisaatiorajojen?
   
 • Taloushallinnossa tietojohtaminen merkitsee oikean taloustiedon olemassaoloa reaaliaikaisesti. Jotta päätöksentekijä voi rakentaa aidosti tulevaisuutta ja seurata päätöstensä vaikuttavuutta – tässä ja nyt. Jotta virkamiesjohtaja voi nähdä todellisen kuvan toimintansa tuloksista ja suunnata olemassa olevia resursseja ja osaamista ketterästi parhaalla mahdollisella tavalla. Hyvinvointihyötyä kuntalaisille, yrityksille ja ympäristölle tuottaen.
   
 • ICT:n kohdalla hallinta, rakenteisiin sidottu tieto ja yhtenäistämisen kulttuuri väistyy. Tilalle tulee tiedon virtoja, kykyä ottaa käyttöön ja kokeilla, kykyä toimia verkostoissa ja saada tieto ja osaaminen virtaamaan. Kykyä tuottaa nopeasti tietoa hyvinvoivan tulevaisuuden rakentamiseksi.

Roolit yhdistyvät ja ne tarjoavat uusia mahdollisuuksia omille asiantuntijoilleen, henkilöstölle ja asukkaiden, yritysten ja ympäristön hyvinvoinnille. Uusi mahdollistaa hyvinvoivan tulevaisuuden tietojohtamisen keinoin.


http://www.tamora.fi/images/Meri-Lappi/tietojohtaminen.pdfTietojohtaminen - 
Tampereen teknillisen yliopiston julkaisu 2013 > pdf12 kommenttia:

 1. Seudullisen yhteistyön etu: Yhteisen tiedon hyödyntäminen, yhdessä tekemisen myötä.

  Avainkysymys: Uusien palveluiden kehittäminen. Osaamisen lisääminen ja suuntautuminen olemassa olevaa funktiota varten paranee.
  Avaintekijä: Yhtenäiset tietojärjestelmät.
  Johtamisen avaintekijät: Avoimuus, ei tiedon panttaamista! Osaamisen johtaminen: Kyvykkyyksien huomaaminen.
  Avaintekijä: Alueella pitäisi pystyä henkilöiden resursseja hyödyntämään, mikä on eri henkilöiden osaaminen ja voidaan ottaa palvelu ketterästi käyttöön. Tieto pitäsi olla kaikkien käytettävissä. Tiedon tuottajien pitäisi huomata oleellinen tieto avainhenkilöille. Henkilöstöpolitiikka: Riittävän ajoissa varautuminen ja tiedon tuottaminen osaamisen johtamisessa.

  VastaaPoista
 2. Tiedon virtaus moneen suuntaan on tärkeää. Haastava tehtävä.

  VastaaPoista
 3. Avaintekijä: Hiljaisen tiedon hyödyntämisen haaste.

  VastaaPoista
 4. Oman seudullisen organisaation sisäisen verkostoitumisen tulee olla läpinäkyvää ja avointa.

  VastaaPoista
 5. Kuntalaiset tiedontuottajina? Palautekanavat? Osallistaminen yhteiseen hyvään kehittämiseen tulee mahdollistaa eri tavalla kuin poliittisten kanavien kautta. Mikä olisi se muu toiminta kuin puoluetoiminta? Sosiaalinen media?

  VastaaPoista
 6. Miten tietojohtamisessa voidaan vaikuttaa siihen, että tämä seutu olisi miellyttävä paikka asua ja työskennellä: Rekrytointi ja markkinointi?

  VastaaPoista
 7. Parhaimmillaan tietojohtaminen on uudistuvaa ja houkuttelevaa.

  VastaaPoista
 8. Tiedon johtamisessa tärkeää ottaa huomioon seudullinen yhtenäinen työssäkäyntialue.

  VastaaPoista
 9. Tietojohtamisen prosessien tulee linkittyä organisaation liiketoimintaprosesseihin jotta tieto tukisi organisaation ydintehtävää. Tietoprosessin mahdollistavat tekijät ovat henkilöstön organisointi, johdon päätöksenteko, tieto- ja viestintäteknologia sekä organisaatiokulttuuri.
  Lyhyesti kaikki lähtee toiminnasta, joka tarvitsee/synnyttää tietoa, jota hallitaan tietojärjestelmillä, jotka toimivat teknologian avulla.

  VastaaPoista
 10. Tietoa on kohta rajattomasti tarjolla. Päätökset on tehtävä tiedon jalostamisesta ja prosessoinnista. Vanhaa tietoa ei kannata tuottaa, vaan uutta

  VastaaPoista
 11. Tietoa tarvitaan niin päätöksen teon tueksi kuin johtamiseen ja paljon muuhunkin,mutta tarvitaan myös avointa ja rehellistä keskustelua mitkä arvot ja asenteet ovat taustalla.,mitkä ovat tietojohtamisen pyrkimykset? Pyhittääkö tarkoitus keinot? Kenen tarpeet ovat keskiössä?

  VastaaPoista
 12. Uusi työ on arvokeskeistä eli arvot ovat työn kehittämisen keskeinen instrumentti. Arvot vaikuttavat siihen, miten työtä tehdään ja miksi valinnat ovat sellaisia kuin ovat. Arvot kiinnostavat myös xyz sukupolvea, joten ne on syytä pitää kirkkainan ja todellisina

  VastaaPoista